سُنت کالا لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
ترشی قارچ و موسیر(650 گرمی) 9عددی ترشی قارچ و موسیر(650 گرمی) 9عددی 142800 113360
ترشی قارچ و موسیر (650 گرمی) ترشی قارچ و موسیر (650 گرمی) 142800 138515
خیار شور ممتاز اسلایس خیار شور ممتاز اسلایس 101370 98328
خیار شور ویژه اسلایس خیار شور ویژه اسلایس 147150 142735
خیار شور سوپر ویژه( وزن خالص ۳۲۵۰گرمی) خیار شور سوپر ویژه( وزن خالص ۳۲۵۰گرمی) 171130 165996
ترشی قارچ و موسیر(وزن 5کیلویی) ترشی قارچ و موسیر(وزن 5کیلویی) 708500 687245
زیتون شور با هسته سایز 29-15 سوپر ویژه 100گرمی زیتون شور با هسته سایز 29-15 سوپر ویژه 100گرمی 12000 12000
زیتون شورباهسته سایز26-15 بادامی(100گرمی) زیتون شورباهسته سایز26-15 بادامی(100گرمی) 7417 7417
زیتون شور باهسته سایز30-15 رویال (6عددی)تک نفره (96 عددی)70گرمی زیتون شور باهسته سایز30-15 رویال (6عددی)تک نفره (96 عددی)70گرمی 10124 10124
زیتون شور باهسته سایز28-15ویژه (8عددی)تک نفره (96 عددی)70گرمی زیتون شور باهسته سایز28-15ویژه (8عددی)تک نفره (96 عددی)70گرمی 8829 8829