فروشگاه اینترنتی سُنَّت کالا لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
خیارشور اسلایس با پرک سیر ۱۰۰ گرمی کارتنی خیارشور-کارتنی 11000 11000
خیارشور اسلایس با پرک سیر ۱۰۰ گرمی 1100 1100
زیتون شور بی هسته رویال ۱۰۰ گرمی کارتنی زیتون-شور-بی هسته-100گرمی-کارتنی 21000 21000
زیتون شور رویال ۱۰۰ گرمی کارتنی زیتون-شور-بی هسته-100گرمی-کارتنی 42000 42000
زیتون شور ۱۰۰ گرمی کارتنی زیتون-شور-بی هسته-100گرمی-کارتنی 18500 18500
زیتون شور بی هسته رویال ۱۰۰ گرمی زیتون شور بی هسته 100 گرم (تک نفره) 2100 2100
زیتون شور رویال ۱۰۰ گرمی زیتون شور بی هسته 100 گرم (تک نفره) 2100 2100
زیتون شور ۱۰۰ گرمی زیتون شور بی هسته 100 گرم (تک نفره) 1850 1850
ترشی سیر قرمز سوپر ۱۰۰ گرمی کارتنی 20500 20500
ترشی سیر قرمز ۱۰۰ گرمی کارتنی 19500 19500
ترشی گل کلم زرد ۱۰۰ گرمی کارتنی 13000 13000
ترشی سیر قرمز سوپر ۱۰۰ گرمی ترشی سیر قرمز 100 گرم (تک نفره) 2050 2050
خیارشور اسلایس ۱۰۰ گرمی کارتنی خیارشور-کارتنی 10500 10500
ترشی سیر سفید ۱۰۰ گرمی کارتنی ترشی-سیر-سفید-100گرمی-کارتنی 19000 19000
ترشی مخلوط ۷۰ گرمی کارتنی 10000 10000
ترشی بندری ۷۰گرمی کارتنی 12500 12500
ترشی لیته ۷۰گرمی کارتنی ترشی-لیته-70گرمی-کارتنی 9500 9500
ترشی میرزا بادمجان ۷۰ گرمی کارتنی 11000 11000
زیتون شور بی هسته ۱۰۰ گرمی کارتنی زیتون-شور-بی هسته-100گرمی-کارتنی 18500 18500
زیتون شور بی هسته ۱۰۰ گرمی زیتون شور بی هسته 100 گرم (تک نفره) 1850 1850
زیتون شور کاسه ای (۶و ۷ عددی) ۱۰۰ گرمی 1700 1700
ترشی میرزا بادمجان ۷۰ گرمی 1100 1100
شور مخلوط با تزیئن میوه مقدار ۵۳۰۰ گرم شور مخلوط با تزیین میوه 48250 48250
ترشی بندری ۷۰گرمی 1250 1250
ترشی لیته ۷۰گرمی 950 950
ترشی مخلوط با تزئین میوه ۵۳۰۰ گرم 40250 40250
ترشی مخلوط ۵۳۰۰ گرم 40750 40750
ترشی لیته ۱۰۰گرمی 1000 1000
ترشی سیر سفید ۱۰۰ گرمی 1900 1900
خیارشور اسلایس ۱۰۰ گرمی 1050 1050
ترشی گل کلم زرد ۱۰۰ گرمی 1300 1300
زیتون شور کاسه ای (۶و ۷ عددی) ۱۰۰ گرمی کارتنی زیتون-شور-کارتنی 17000 17000
زیتون پرورده۵۳۰۰ گرمی زیتون پرورده 158000 158000
ترشی بندری۱۰۰گرمی کارتنی 13000 13000
ترشی مخلوط هفت بیجار ۱۰۰ گرمی کارتنی ترشی-هفت-بیجار-کارتنی 13500 13500
ترشی مخلوط بختیاری ۱۰۰ گرمی کارتنی 14000 14000
ترشی مخلوط۱۰۰ گرمی کارتنی 11000 11000
ترشی لیته ۱۰۰گرمی کارتنی 10000 10000
ترشی قارچ و کرفس شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-قارچ-و-کرفس-شیرینگ-1200گرمی 337500 337500
ترشی چاقاله هلو شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-چاقاله-هلو-شیرینگ-1200گرمی 180000 180000
ترشی بنه کوهی شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-بنه-کوهی-شیرینگ-1200گرمی 225000 225000
ترشی بامیه شیرینگ ۹عددی۱۲۰۰ گرمی ترشی-بامیه-شیرینگ-1200گرمی 225000 225000
ترشی میرزا بادمجان شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-میرزا-بادمجان-شیرینگ-1200گرمی 180000 180000
ترشی سیر سفید شیرینگ ۹عددی۱۲۰۰ گرمی ترشی-سیر-سفید-شیرینگ-1200گرمی 247500 247500
ترشی سیرقرمز گل پنجه ای شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-سیر-قرمز-پنجه-ای-شیرینگ-1200گرمی 270000 270000
ترشی جهرمی شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-جهرمی-شیرینگ1200گرمی 202500 202500
شورآذری شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرم شور-آذری-شیرینگ-1200گرمی 193500 193500
شور مخلوط فلفلی شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی شور-مخلوط-فلفلی-شیرینگ-1200گرمی 202500 202500
شور مخلوط شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی شور-مخلوط-شیرینگ-1200گرمی 162000 162000
ترشی بندری شیرینگ ۹عددی۱۲۰۰ گرم ترشی-بندری-شیرینگ-1200گرمی 180000 180000
ترشی لیته هندی شیرینگ ۹عددی۱۲۰۰ گرمی ترشی-لیته-هندی-شیرینگ-1200گرمی 180000 180000
ترشی فلفل پرورده شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-فلفل-پرورده-شیرینگ-1200گرمی 202500 202500
ترشی گیلانی شیرینگ ۹عددی۱۲۰۰ گرمی ترشی-گیلانی-شیرینگ-1200گرمی 202500 202500
ترشی مخلوط سنتی شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰گرم ترشی-مخلوط-سنت-شیرینگ-1200گرمی 202500 202500
ترشی بختیاری شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-بختیاری-شیرینگ-1200گرمی 193500 193500
ترشی مخلوط فلفلی شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرم ترشی-مخلوط-فلفلی-شیرینگ-1200گرمی 180000 180000
ترشی هفت بیجار فلفلی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-هفت-بیجار-فلفلی-شیرینگ-1200گرمی 202500 202500
ترشی مخلوط شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-مخلوط-شیرینگ-1200گرمی 162000 162000
ترشی کرفس لیمو شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-مخلوط-کرفس-لیمویی-شیرینگ-1200گرمی 180000 180000
ترشی سس گوجه ای تند شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-سس-گوجه-ای-تند-شیرینگ-1200گرمی 202500 202500
ترشی سس گوجه ای شیرینگ ۹ عددی۱۲۰۰ گرمی ترشی-سس-گوجه-ای-شیرینگ-1200گرمی 180000 180000
ترشی مخلوط با تزئین میوه شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرم ترشی-مخلوط-با-تزیین-میوه-شیرینگ-1200گرمی 180000 180000
زیتون شور شیرینگ ۹عددی مقدار ۶۵۰ گرم زیتون-شور-شیرینگ-650گرمی 202500 202500
زیتون بی هسته شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرمی زیتون-بی-هسته-شیرینگ-650گرمی 202500 202500
شورگل کلم سفید شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرمی شور-گل-کلم-سفید-شیرینگ-650گرمی 126000 126000
ترشی گل کلم زرد شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرمی شور-گل-کلم-سفید-شیرینگ-650گرمی 126000 126000
ترشی سیر سفید شیرینگ ۹عددی ۶۵۰گرمی ترشی-سیر-سفید-شیرینگ-650گرمی 202500 202500
ترشی سیرقرمز گل پنجه ای شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرمی ترشی-سیر-قرمز-پنجه-ای-شیرینگ-650گرمی 193500 193500
ترشی بنه کوهی شیرینگ ۹عددی ۶۵۰گرمی ترشی-بنه-کوهی-شیرینگ-650گرمی 144000 144000
ترشی چاقاله هلو شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرمی ترشی-چاقاله-هلو-شیرینگ-650گرمی 135000 135000
ترشی غوره شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرمی ترشی-غوره-شیرینگ-650گرمی 135000 135000
ترشی بامیه شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرمی ترشی-بامیه-شیرینگ-650گرمی 144000 144000
ترشی فلفل سبز شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرمی ترشی-فلفل-سبز-سوزنی-شیرینگ-650گرمی 231750 231750
ترشی مخلوط شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرم ترشی-مخلوط-شیرینگ-650گرمی 117000 117000
شور مخلوط شیرینگ ۹ عددی۶۵۰ گرم شور-مخلوط-شیرینگ-650گرمی 117000 117000
ترشی لیته سبز شیرینگ ۹عددی۶۵۰ گرمی ترشی-لیته-سبز-شیرینگ-650گرمی 126000 126000
ترشی هفت بیجار شیرینگ ۹عددی۶۵۰ گرمی ترشی-هفت-بیجار-شیرینگ-650گرمی 144000 144000
ترشی لیته هندی شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرمی ترشی-لیته-هندی-شیرینگ-650گرمی 126000 126000
ترشی بندری شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرم ترشی-بندری-شیرینگ-650گرمی 126000 126000
ترشی مخلوط فلفلی شیرینگ ۹عددی ۶۵۰ گرم ترشی-مخلوط-فلفلی-شیرینگ-650گرمی 126000 126000
ترشی سس گوجه ای شیرینگ ۹ عددی۶۵۰ گرمی ترشی-سس-گوجه-ای-شیرینگ-650گرمی 126000 126000
ترشی مخلوط با تزئین میوه شیرینگ ۹ عددی ۶۵۰ گرم ترشی-مخلوط-با-تزیین-میوه-شیرینگ-650گرمی 126000 126000
شور مخلوط با تزئین میوه شیرینگ ۹ عددی ۶۵۰ گرم شور-مخلوط-با-تزیین-میوه-شیرینگ-650گرمی 126000 126000
ترشی سیرسفید مروارید ۱۰ کیلوگرمی ترشی سیرسفید سوپر10 کیلوگرمی (رستورانی) 158000 110600
ترشی سیرقرمز گل پنجه ای سه ساله ۱۰ کیلوگرمی ترشی سیرقرمز پنجه ای عسلی با لیمو 10 کیلوگرمی (رستورانی) 108500 75950
شورباباطاهر۵۳۰۰گرمی شورباباطاهر5300گرمی (خانواده) 55750 55750
شورباباطاهر۱۰ کیلوگرمی شورباباطاهر10 کیلوگرمی (رستورانی) 95500 95500
ترشی لیته تند ۵۳۰۰ گرمی ترشی لیته تند 5300 گرمی (خانواده) 48250 48250
ترشی لیته تند۱۰ کیلوگرمی ترشی لیته تند10 کیلوگرمی (رستورانی) 80500 80500
ترشی لیته هندی ۵۳۰۰ گرمی ترشی لیته هندی 55750 55750
ترشی لیته هندی ۶۵۰ گرمی ترشی لیته هندی 650 گرمی (قلبی) 14000 7000
ترشی لیته هندی ۱۲۰۰ گرمی ترشی لیته هندی 1200 گرمی (مستطیلی) 20000 10000
ترشی لیته هندی۱۰ کیلوگرمی ترشی لیته هندی10 کیلوگرمی (رستورانی) 95500 66850
ترشی لیته سبز ۵۳۰۰ گرمی ترشی لیته سبز 5300 گرمی (خانواده) 40750 40750
ترشی لیته سبز ۶۵۰ گرمی ترشی لیته سبز 650 گرمی(قلبی) 14000 7000
ترشی لیته سبز۱۰ کیلوگرمی ترشی لیته سبز10 کیلوگرمی (رستورانی) 65500 45850
ترشی لیته بندری ۵۳۰۰ گرمی ترشی لیته بندری 5300 گرمی (خانواده) 55750 55750
ترشی لیته بندری ۱۰ کیلوگرمی ترشی لیته بندری 10 کیلوگرمی (رستورانی) 95500 95500
زیتون شور شکسته ماری ۵۳۰۰ گرمی زیتون شور شکسته ماری 5300 گرمی (خانواده) 70250 70250
زیتون شور شکسته ماری ۱۰ کیلوگرمی زیتون شور شکسته ماری 10 کیلوگرمی (رستورانی) 124500 124500
زیتون شور بی هسته ۵۳۰۰ گرمی زیتون شور بی هسته 5300 گرمی (خانواده) 103250 103250
زیتون بی هسته ۶۵۰ گرمی زیتون بی هسته 650 گرمی (قلبی) 22500 18000
زیتون شور بی هسته ۱۰ کیلوگرمی زیتون شور بی هسته 10 کیلوگرمی (رستورانی) 190500 190500
زیتون شور بادامی ۵۳۰۰ گرمی زیتون شور نخودی 5300 گرمی (خانواده) 51750 51750
زیتون شور بادامی ۱۰ کیلوگرمی زیتون شور نخودی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 87500 87500
زیتون شور معمولی ۵۳۰۰ گرمی زیتون شور معمولی 5300 گرمی (خانواده) 95250 95250
زیتون شور معمولی ۱۰ کیلوگرمی زیتون شور معمولی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 174500 174500
زیتون شور رویال ۵۳۰۰ گرمی زیتون شور رویال 5300 گرمی (خانواده) 107175 107175
زیتون شور ۲۸-۱۵رویال ۱۰ کیلوگرمی زیتون شور رویال 10 کیلوگرمی (رستورانی) 146750 146750
زیتون شور سوپر رویال ۵۳۰۰ گرمی زیتون شور سوپر رویال 5300 گرمی (خانواده) 114250 114250
زیتون شور ۲۹-۱۵ سوپر رویال ۱۰ کیلوگرمی زیتون شور رویال 10 کیلوگرمی (رستورانی) 166250 166250
ترشی سیرقرمز پنجه ای عسلی با لیمو ۵۳۰۰ گرمی ترشی سیرقرمز پنجه ای عسلی با لیمو 5300 گرمی (رستورانی) 113250 113250
ترشی سیرقرمز پنجه ای عسلی با لیمو ۱۰ کیلوگرمی ترشی سیرقرمز پنجه ای عسلی با لیمو 10 کیلوگرمی (رستورانی) 210500 147350
ترشی سیرقرمز گل معمولی۵۳۰۰ گرمی ترشی سیرقرمز گل معمولی5300 گرمی (خانواده) 72000 72000
ترشی سیرقرمز گل معمولی ۱۰ کیلوگرمی ترشی سیرقرمز پنجه ای عسلی با لیمو 10 کیلوگرمی (رستورانی) 128000 89600
ترشی سیرقرمز گل پنجه ای ۵۳۰۰ گرمی ترشی سیر قرمز گل پنجه ای 91250 91250
ترشی سیرقرمز گل پنجه ای ۶۵۰ گرمی ترشی سیرقرمز گل پنجه ای 650 گرمی (قلبی) 21500 10750
ترشی سیرقرمز گل پنجه ای ۱۲۰۰ گرمی ترشی سیرقرمز گل پنجه ای 1200 گرمی (مستطیلی) 30000 15000
ترشی سیرقرمز گل پنجه ای یک ساله ۱۰ کیلوگرمی ترشی سیرقرمز پنجه ای عسلی با لیمو 10 کیلوگرمی (رستورانی) 95500 66850
ترشی سیرسفید معمولی ۵۳۰۰ گرمی ترشی سیرقرمز گل پنجه ای10 کیلوگرمی (رستورانی) 103250 103250
ترشی سیر سفید ۶۵۰گرمی ترشی سیر سفید 650گرمی(قلبی) 22500 11250
ترشی سیر سفید ۱۲۰۰ گرمی ترشی سیر سفید 1200 گرمی(مستطیلی) 27500 13750
ترشی سیرسفید سوپر۱۰ کیلوگرمی ترشی سیرسفید سوپر10 کیلوگرمی (رستورانی) 200500 140350
ترشی سیرسفید معمولی۱۰ کیلوگرمی ترشی سیر سفید معمولی 10 کیلو گرمی 190500 133350
ترشی سیر قرمز ۱۰۰ گرمی ترشی سیر قرمز 100 گرم (تک نفره) 1950 1950
ترشی سیر قرمز حبه ای (درجه۲)۱۰ کیلوگرمی ترشی سیر قرمز حبه ای (درجه2)10 کیلوگرمی (رستورانی) 70500 49350
ترشی سیر قرمز حبه ای (درجه ۲) ۵۳۰۰ گرمی ترشی سیر قرمز حبه ای (درجه 2) 5300 گرمی(خانواده) 43250 43250
ترشی سیر قرمز حبه ای (درجه ۱) ۵۳۰۰ گرمی ترشی سیر قرمز حبه ای (درجه 2) 5300 گرمی(خانواده) 69850 69850
ترشی سیر قرمز حبه ای (درجه ۱)۱۰ کیلوگرمی ترشی سیر قرمز حبه ای (درجه2)10 کیلوگرمی (رستورانی) 98500 68950
ترشی پیاز زرد۵۳۰۰ گرمی ترشی پیاز زرد5300 گرمی (خانواده) 50750 50750
ترشی پیاز کاراملی ۵۳۰۰ گرمی ترشی پیاز کاراملی 5300 گرمی (خانواده) 48250 48250
ترشی پیاز کاراملی ۱۰ کیلوگرمی ترشی پیاز کاراملی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 80500 80500
ترشی چاقاله هلو ۵۳۰۰ گرمی ترشی چاقاله هلو 5300 گرمی(خانواده) 45750 45750
ترشی چاقاله هلو ۶۵۰ گرمی ترشی چاقاله هلو 650 گرمی(قلبی) 15000 12000
ترشی چاقاله هلو ۱۲۰۰ گرمی ترشی چاقاله هلو 1200 گرمی(مستطیلی) 20000 16000
ترشی غوره ۵۳۰۰ گرمی ترشی غوره 5300 گرمی(خانواده) 57750 57750
ترشی غوره ۶۵۰ گرمی ترشی غوره 650 گرمی(قلبی) 15000 15000
ترشی غوره ۱۰ کیلوگرمی ترشی غوره 10 کیلوگرمی (رستورانی) 99500 99500
ترشی بنه کوهی ۵۳۰۰گرمی ترشی بنه کوهی 5300گرمی(خانواده) 50750 45675
ترشی بنه کوهی ۶۵۰گرمی ترشی بنه کوهی 650گرمی(قلبی) 16000 8000
ترشی بنه کوهی ۱۲۰۰ گرمی ترشی بنه کوهی 1200 گرمی(مستطیلی) 25000 12500
ترشی بنه کوهی ۱۰ کیلوگرمی ترشی بنه کوهی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 85500 59850
ترشی بامیه ریز بار ۵۳۰۰ گرمی ترشی بامیه ریز بار 5300 گرمی (خانواده) 77000 77000
ترشی بامیه ۶۵۰ گرمی ترشی بامیه 650 گرمی (قلبی) 16000 16000
ترشی بامیه ۱۲۰۰ گرمی ترشی بامیه 1200 گرمی (مستطیلی) 25000 12500
ترشی بامیه ریز بار ۱۰ کیلوگرمی ترشی بامیه (ریز بار) 138000 138000
ترشی میرزا بادمجان ۵۳۰۰ گرمی ترشی میرزا بادمجان 5300 گرمی (خانواده) 43250 43250
ترشی میرزا بادمجان ۱۲۰۰ گرمی ترشی میرزا بادمجان 1200 گرمی (مستطیلی) 20000 20000
ترشی میرزا بادمجان ۱۰ کیلوگرمی ترشی میرزا بادمجان 10 کیلوگرمی (رستورانی) 70500 70500
ترشی بادمجان سنتی۱۰ کیلوگرمی ترشی بادمجان سنتی10 کیلوگرمی (رستورانی) 80500 80500
ترشی بادمجان سنتی ریز ۵۳۰۰ گرمی ترشی بادمجان سنتی ریز 5300 گرمی (خوانواده) 53250 53250
ترشی بادمجان سنتی ریز ۱۰ کیلوگرمی ترشی بادمجان سنتی ریز 10 کیلوگرمی (رستورانی) 90500 90500
ترشی فلفل پرورده ۵۳۰۰ گرمی ترشی فلفل پرورده 5300 گرمی (خانواده) 60750 60750
ترشی فلفل پرورده ۱۲۰۰ گرمی ترشی فلفل پرورده 1200 گرمی (مستطیلی) 22500 22500
ترشی فلفل پرورده ۱۰ کیلوگرمی ترشی فلفل پرورده 10 کیلوگرمی (رستورانی) 105500 105500
ترشی قارچ و کرفس متوسط ۵۳۰۰ گرمی ترشی قارچ و کرفس متوسط 5300 گرمی(خانواده) 105750 105750
ترشی قارچ و کرفس متوسط ۱۰ کیلوگرمی ترشی قارچ و کرفس متوسط 10 کیلوگرمی (رستورانی) 195500 195500
ترشی قارچ و کرفس ۱۲۰۰ گرمی ترشی قارچ و کرفس 1200 گرمی (مستطیلی) 375000 300000
ترشی فلفل سبز سوزنی شیرینگ ۹ عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-فلفل-سبز-سوزنی-شیرینگ1200گرمی 304650 304650
ترشی فلفل سبز سوزنی ۵۳۰۰ گرمی 87000 87000
ترشی فلفل سبز ۶۵۰ گرمی ترشی فلفل سبز سوزنی 650 گرمی (قلبی) 25750 25750
ترشی فلفل سبز سوزنی ۱۰ کیلوگرمی ترشی فلفل سبز سوزنی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 158000 158000
ترشی فلفل سبز سوزنی ۱۲۰۰ گرمی ترشی فلفل سبز سوزنی 1200 گرمی (مستطیلی) 33850 33850
زیتون عسلی مقدار ۱۰ کیلوگرمی زیتون عسلی فلفلی مقدار 10 کیلوگرمی(رستورانی) 223600 223600
ترشی بندری حبه ای ۵۳۰۰ گرمی ترشی بندری حبه ای 5300 گرمی (خانواده) 58250 58250
ترشی بندری حبه ای ۱۰ کیلوگرمی ترشی بندری حبه ای 10 کیلوگرمی (رستورانی) 100500 100500
ترشی گل کلم زرد ۵۳۰۰ گرمی ترشی گل کلم زرد 5300 گرمی (خانواده) 45750 45750
ترشی گل کلم زرد ۶۵۰ گرمی ترشی گل کلم زرد 650 گرمی (قلبی) 14000 7000
ترشی گل کلم زرد ۱۰ کیلوگرمی ترشی گل کلم زرد 10 کیلوگرمی(رستورانی) 75500 52850
ترشی گل کلم هویج ۵۳۰۰ گرمی ترشی گل کلم هویج 5300 گرمی رستورانی(خانواده) 45750 45750
ترشی گل کلم هویج ۱۰ کیلوگرمی ترشی گل کلم هویج 10 کیلوگرمی(رستورانی) 75500 75500
ترشی گل کلم هویج با سیر و کرفس ۵۳۰۰ گرمی ترشی گل کلم هویج با سیر و کرفس 5300 گرمی (خانواده) 53250 53250
ترشی گل کلم هویج با سیر و کرفس ۱۰ کیلوگرمی ترشی گل کلم هویج با سیر و کرفس 10 کیلوگرمی(رستورانی) 90500 90500
ترشی هفت بیجار فلفلی ۵۳۰۰ گرمی ترشی هفت بیجار فلفلی 5300 گرمی(خانواده) 58250 58250
ترشی هفت بیجار فلفلی ۱۲۰۰ گرمی ترشی هفت بیجار فلفلی 1200 گرمی(مستطیلی) 22500 22500
ترشی هفت بیجار فلفلی ۱۰ کیلوگرمی ترشی هفت بیجار فلفلی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 100500 100500
ترشی بختیاری سس گوجه ای تند ۵۳۰۰ گرمی ترشی بختیاری سس گوجه ای تند 5300 گرمی (خانواده) 63250 63250
ترشی بختیاری سس گوجه ای تند ۱۰ کیلوگرم ترشی بختیاری سس گوجه ای تند 10 کیلوگرم (رستورانی) 110500 99450
ترشی مخلوط بختیاری ۱۰۰ گرمی 1400 1400
ترشی بختیاری ۱۲۰۰ گرمی ترشی بختیاری 1200 گرمی (مستطیلی) 21500 21500
ترشی بختیاری ۵۳۰۰ گرمی ترشی بختیاری 5300 گرمی (خانواده) 55750 55750
ترشی بختیاری ۱۰ کیلوگرم ترشی بختیاری 10 کیلوگرم (رستورانی) 95500 95500
ترشی سس گوجه ای تند ۵۳۰۰ گرمی 58250 58250
ترشی سس گوجه ای تند ۱۲۰۰ گرمی ترشی سس گوجه ای تند 1200 گرمی (مستطیلی) 22500 22500
ترشی سس گوجه ای تند ۱۰ کیلوگرم ترشی سس گوجه ای تند 10 کیلوگرم (رستورانی) 100500 100500
ترشی هفت بیجار سس گوجه ای ۵۳۰۰ گرم ترشی هفت بیجار سس گوجه ای 5300 گرم (خانواده) 58250 58250
ترشی هفت بیجار سس گوجه ای ۱۰ کیلوگرمی ترشی هفت بیجار سس گوجه ای 10 کیلوگرمی (رستورانی) 100500 100500
ترشی مخلوط هفت بیجار ۱۰۰ گرمی 1350 1350
ترشی هفت بیجار ۵۳۰۰گرمی ترشی هفت بیجار 5300گرمی (خانواده) 53250 53250
ترشی هفت بیجار ۶۵۰ گرمی ترشی هفت بیجار 650 گرمی (قلبی) 16000 12800
ترشی هفت بیجار شیرینگ ۹عددی ۱۲۰۰ گرمی ترشی-هفت-بیجار-شیرینگ-1200گرمی 193500 193500
ترشی جهرمی ۱۰ کیلوگرمی ترشی جهرمی 10 کیلوگرمی(رستورانی) 100500 100500
ترشی گیلانی۱۲۰۰ گرمی ترشی گیلانی1200 گرمی (مستطیلی) 22500 18000
ترشی گیلانی ۱۰ کیلوگرمی ترشی گیلانی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 90500 90500
ترشی انبه با اسلایس لیمو ۵۳۰۰ گرمی ترشی انبه با اسلایس لیمو 10 کیلوگرمی(رستورانی) 112750 112750
ترشی انبه با اسلایس لیمو ۱۰ کیلوگرمی ترشی انبه با اسلایس لیمو 10 کیلوگرمی(رستورانی) 209500 209500
ترشی کرفس لیمویی ۵۳۰۰ گرمی ترشی کرفس لیمویی 5300 گرمی (خانواده) 48250 48250
ترشی کرفس لیمویی ۱۲۰۰ گرمی ترشی کرفس لیمویی 5300 گرمی (خانواده) 20000 16000
ترشی کرفس لیمویی ۱۰ کیلوگرمی ترشی کرفس لیمویی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 80500 80500
ترشی جهرمی ۱۲۰۰ گرمی ترشی جهرمی 5300 گرمی (خانواده) 22500 18000
ترشی هفت بیجار ۱۰ کیلوگرمی ترشی هفت بیجار 10 کیلوگرمی(رستورانی) 90500 90500
ترشی مخلوط ۶۵۰ گرم ترشی مخلوط 650 گرم (قلبی) 13000 6500
ترشی مخلوط ۷۰ گرمی 1000 1000
ترشی مخلوط ۱۰۰ گرمی 1100 1100
ترشی مخلوط ۱۲۰۰ گرم ترشی مخلوط 1200 گرم (مستطیلی) 18000 9000
شور مخلوط ۶۵۰ گرم شور مخلوط 650 گرم ( قلبی ) 13000 13000
شورگل کلم سفید با نعناع ۱۰ کیلوگرمی شورگل کلم سفید با نعناع 10 کیلوگرمی (رستورانی) 80500 80500
شورگل کلم سفید ۵۳۰۰ گرمی شورگل کلم سفید 5300 گرمی (خانواده) 45750 45750
شورگل کلم سفید ۶۵۰ گرمی شورگل کلم سفید 650 گرمی (قلبی) 14000 7000
شورگل کلم سفید۱۰ کیلوگرمی شورگل کلم سفید10 کیلوگرمی (رستورانی) 75500 52850
شورآذری ۵۳۰۰ گرم شورآذری 5300 گرم (خانواده) 53250 53250
شورآذری ۱۲۰۰ گرم شورآذری 1200 گرم (مستطیلی) 21500 10750
شورآذری ۱۰ کیلوگرمی شورآذری 10 کیلوگرمی (رستورانی) 90500 63350
شور نگینی ۱۰ کیلوگرمی شور نگینی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 80500 80500
شور مخلوط فلفلی ۱۲۰۰ گرمی شور مخلوط فلفلی 1200 گرمی (مستطیلی) 22500 22500
شور مخلوط فلفلی ۱۰ کیلوگرمی شور مخلوط فلفلی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 90500 90500
شور مخلوط سفید با سبزیجات ۵۳۰۰ گرم شور مخلوط سفید با سبزیجات 5300 گرم (خانواده) 60750 60750
شور مخلوط سفید با سبزیجات ۱۰ کیلوگرمی شور مخلوط سفید با سبزیجات 10 کیلوگرمی (رستورانی) 105500 105500
شور مخلوط سفید مقدار ۱۰ کیلوگرمی شور مخلوط سفید مقدار 10 کیلوگرمی (رستورانی) 80500 80500
ترشی مخلوط سنتی ۱۲۰۰گرم ترشی مخلوط سنتی 1200گرم (مستطیلی) 22500 22500
ترشی مخلوط فلفلی ۵۳۰۰ گرم ترشی مخلوط فلفلی 5300 گرم (خانواده) 50750 50750
ترشی مخلوط فلفلی ۶۵۰ گرم ترشی مخلوط فلفلی 650 گرم (قلبی) 14000 7700
ترشی مخلوط فلفلی ۱۲۰۰ گرم ترشی مخلوط فلفلی 1200 گرم (مستطیلی) 20000 20000
ترشی مخلوط با تزئین ترخون۱۰ کیلوگرمی ترشی مخلوط با تزئین ترخون10 کیلوگرمی(رستورانی) 65500 45850
ترشی مخلوط با سس انار ۱۰ کیلوگرمی ترشی مخلوط با سس انار 10 کیلوگرمی (رستورانی) 75500 75500
ترشی مخلوط ریز (حبه ای) ۱۰ کیلوگرمی ترشی مخلوط ریز (حبه ای) 10 کیلوگرمی (رستورانی) 80500 80500
ترشی مخلوط با کرفس کوهی ۱۰ کیلوگرمی ترشی مخلوط با کرفس کوهی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 75500 67950
ترشی مخلوط فلفلی ۱۰ کیلوگرمی ترشی مخلوط فلفلی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 85500 85500
ترشی مخلوط سنتی ۱۰ کیلوگرمی ترشی مخلوط سنتی 10 کیلوگرمی (رستورانی) 90500 81450
زیتون شور ۲۰-۱۵ مقدار ۱۰ کیلوگرمی زیتون شور 20 15 مقدار 10 کیلوگرمی (رستورانی) 169500 152550
شور محک مقدار ۱۰ کیلوگرم شور محک مقدار 10 کیلوگرم (رستورانی) 125900 88130
ترشی مخلوط با تزئین میوه ۱۲۰۰ گرم ترشی مخلوط با تزئین میوه 1200 گرم(مستطیلی) 20000 20000
ترشی بندری۱۰۰گرمی 1300 1300
ترشی بندری۵۳۰۰ گرم ترشی بندری5300 گرم(خانواده) 55750 50175
ترشی بندری۱۲۰۰ گرم ترشی بندری1200 گرم (مستطیلی) 20000 10000
ترشی بندری ۱۰ کیلوگرمی ترشی بندری 10 کیلوگرمی (رستورانی) 95500 66850
ترشی سس گوجه ای ۵۳۰۰ گرمی ترشی سس گوجه ای 5300 گرمی (خانواده) 55750 55750
ترشی سس گوجه ای۱۰ کیلوگرم ترشی سس گوجه ای 5300 گرمی (خانواده) 95500 95500
ترشی سس گوجه ای۱۲۰۰ گرم ترشی سس گوجه ای1200 گرم (مستطیلی) 20000 16000
ترشی بندری۶۵۰ گرم ترشی بندری650 گرم (قلبی) 14000 7000
ترشی سس گوجه ای۶۵۰ گرم ترشی سس گوجه ای650 گرم (قلبی) 14000 14000
شور مخلوط با تزئین میوه ۶۵۰ گرم شور مخلوط با تزئین میوه 650 گرم ( قلبی ) 14000 11200
ترشی مخلوط با تزئین میوه ۶۵۰ گرم ترشی مخلوط با تزئین میوه 650 گرم (قلبی) 14000 11200
شور محک مقدار ۵۳۰۰ گرم شور محک 57950 57950
زیتون شور مقدار ۶۵۰ گرم زیتون شور مقدار 650 گرم (قلبی) 22500 18000
ترشی سیر سفید مقدار ۵۳۰۰ گرم سیر سفید 108250 108250
شور مخلوط با تزئین میوه مقدار ۶۵۰ گرم شور مخلوط با تزئین میوه مقدار 650 گرم (قلبی) 14000 11200
شور مخلوط مقدار ۱۲۰۰ گرم شور مخلوط 18000 14400
ترشی لیته مقدار ۱۲۰۰ گرم ترشی لیته مقدار 1200 گرم (مستطیلی) 20000 10000
ترشی چاقاله هلو (اسلایس) مقدار ۵۳۰۰ گرم ترشی چاقاله هلو (اسلایس) مقدار 5300 گرم (خانواده) 45750 41175
زیتون عسلی مقدار ۵۳۰۰ گرم زیتون عسلی مقدار 5300 گرم (خانواده) 148250 148250
شور مخلوط سفید مقدار ۵۳۰۰ گرم 48250 48250
ترشی مخلوط باتزئین ترخون مقدار ۵۳۰۰ گرم 40250 40250