سُنت کالا لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
ترشی قارچ و موسیر(وزن 5300 گرم) ترشی قارچ و موسیر(وزن 5300 گرم) 392000 380240
ترشی سیرعسلی (5800 گرم) ترشی سیرعسلی (5800 گرم) 385000 373450
زیتون شور با هسته سایز 29-15 سوپر ویژه 100گرمی زیتون شور با هسته سایز 29-15 سوپر ویژه 100گرمی 10200 9894
زیتون شورباهسته سایز26-15 بادامی(100گرمی) زیتون شورباهسته سایز26-15 بادامی(100گرمی) 6300 6111
زیتون شورباهسته سایز25-15 نخودی(100گرمی) زیتون شورباهسته سایز25-15 نخودی(100گرمی) 5900 5723
زیتون شور باهسته سایز30-15 رویال (6عددی)تک نفره (96 عددی)70گرمی زیتون شور باهسته سایز30-15 رویال (6عددی)تک نفره (96 عددی)70گرمی 8600 8342
زیتون شور باهسته سایز30-15 سوپرویژه (5عددی)تک نفره (96 عددی)70گرمی زیتون شور باهسته سایز30-15 سوپرویژه (5عددی)تک نفره (96 عددی)70گرمی 8000 7760
زیتون شورباهسته سایز25-15 نخودی(70گرمی) زیتون شورباهسته سایز25-15 نخودی(70گرمی) 5140 4985
ترشی قارچ و موسیر (100 گرمی) ترشی قارچ و موسیر (100 گرمی) 9500 9215
ترشی فلفل سبز سوزنی (تک نفره 70 گرمی) ترشی فلفل سبز سوزنی (تک نفره 70 گرمی) 5280 5121