سُنت کالا لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
ترشی بنه کوهی دان شده(5 کیلویی) ترشی بنه کوهی دان شده(5 کیلویی) 261600 261600
ترشی هفت بیجارفلفلی(5کیلویی) ترشی هفت بیجارفلفلی(5کیلویی) 220800 220800
زیتون شور ویژه(650گرمی) زیتون شور ویژه(650گرمی) 82560 82560
زیتون شور ویژه(650گرمی)9 عددی زیتون شور ویژه(650گرمی)9 عددی 82560 82560
ترشی گلک(650گرمی) ترشی گلک(650گرمی) 85730 85730
ترشی گلک(650گرمی)9عددی ترشی گلک(650گرمی)9عددی 85730 85730
ترشی مخلوط فلفلی(1200گرمی) ترشی مخلوط فلفلی(1200گرمی) 78480 78480
ترشی مخلوط فلفلی (1200گرمی)9عددی ترشی مخلوط فلفلی (1200گرمی)9عددی 78480 78480
ترشی محک (5 کیلویی) ترشی محک (5 کیلویی) 238800 238800
ترشی قارچ و موسیر(650 گرمی) 9عددی ترشی قارچ و موسیر(650 گرمی) 9عددی 136240 136240