سنت کالا لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
زیتون عسلی (1450 گرمی) 9 عددی زیتون عسلی (1450 گرمی) 9 عددی 120000 75600
سیرعسلی(1450گرمی)9عددی سیرعسلی(1450گرمی)9عددی 110000 69300
خیارشور درهم(1300گرمی)9 عددی خیارشور درهم(1300گرمی)9 عددی 26000 16280
خیارشور درهم(1200گرمی) خیارشور درهم(1200گرمی) 26000 22100
خیارشور اسلایس(1200گرمی)9 عددی خیارشور اسلایس(1200گرمی)9 عددی 33000 20790
خیارشور اسلایس(1300گرمی) خیارشور اسلایس(1300گرمی) 33000 28050
خیارشور درهم 10 کیلویی(وزن خالص6.5کیلویی) خیارشور درهم 10 کیلویی(وزن خالص6.5کیلویی) 95000 57000
زیتون شور باهسته سایز 27-15(8 عددی)80 گرمی کارتنی زیتون شور باهسته سایز 27-15(8 عددی)80 گرمی کارتنی 502320 431992
زیتون شور باهسته سایز27-15(8عددی)وزن 80 گرمی زیتون شور باهسته سایز27-15(8عددی)وزن 80 گرمی 5232 4604
خیارشور درهم 5 کیلویی(وزن خالص 3250 کیلوگرمی) خیارشور درهم 5 کیلویی(وزن خالص 3250 کیلوگرمی) 56000 44800