بسته بندی
محتویات

نمایش ۱ - ۹ کالا از ۹

ترشی 70 گرمی تک نفره
ترشی های تولید شده در سنت به دو ترشی تک نفره و ترشی های ظرفی تقسیم می شوند.

درست مانند تولید مواد غذایی کنسرو ، ترشی با شستن و مرتب سازی سبزیجات

، پر کردن آنها با مایع پر کننده حاوی نمک ، سرکه و سیر و اعمال عملیات حرارتی پس از آب بندی:

این کار با پر کردن ترشی که در بشکه های بزرگ انجام می شود

مطابق با روش قبلی ، پس از ایجاد تعادل طعم

در محصول ، و پر کردن آن در بسته های کوچکتر و استفاده از عملیات حرارتی انجام می شود.

ترشی 70 گرمی تک نفره

مقایسه ( 0 مورد )