نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۴

ترشی چند ساله
سابقه تولید ترشی به سالهای بسیار قدیمی برمی گردد.

با این حال ، ما سندی در مورد زمان شروع تولید ترشی نداریم. قابل قبول است

که افراد پس از دانستن سرکه یا نمک تولید ترشی را شروع کنند.

روش های مختلفی برای ماندگاری سبزیجات و میوه ها ایجاد شده است.

مشاهده شده است که ساخت مواد غذایی با دوام با روش تخمیر کاملاً پیچیده است

و به تجمع خاصی نیاز دارد و طبق یافته ها ، محصولات تخمیری مانند سرکه با قدمت 7000 سال پیش تولید شده اند.

شخصی که سرکه تولید می کند نباید هیچ دلیلی برای تولید سرکه ترشی نداشته باشد.

ترشی چند ساله

مقایسه ( 0 مورد )