نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۳

 • ترشی بختیاری (تک نفره 100 گرمی)
  100 گرمیتک نفره
  ترشی بختیاری (تک نفره 100 گرمی) ۳,۵۰۰ تومان
  ۱,۰۶۷ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 6 رای

 • ترشی بختیاری (تک نفره 70 گرمی)
  70 گرمیتک نفره
  ترشی بختیاری (تک نفره 70 گرمی) ۳,۲۲۰ تومان
  ۹۲۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • ترشی بختیاری (10 کیلویی)
  10 کیلویی
  حراج!

  %7

  ترشی بختیاری (10 کیلویی) ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ۲۶,۱۳۳ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 4 رای

 • ترشی بختیاری (1300 گرمی)
  1300 گرمی
  حراج!

  %15

  ترشی بختیاری (1300 گرمی) ۳۶,۵۵۰ تومان %۱۵
  ۵,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  3.7

  از 3 رای

 • ترشی بختیاری (1300 گرمی) 9عددی
  شیرینگ1300 گرمی
  حراج!

  %37

  ترشی بختیاری (1300 گرمی) 9عددی ۲۷,۰۹۰ تومان %۳۷
  -۱۸۱,۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • ترشی بختیاری (5300 گرمی)
  5300 گرمی
  ترشی بختیاری (5300 گرمی) ۹۵,۰۸۱ تومان
  ۱۱,۴۴۰ تومان بروزرسانی :

  4.0

  از 2 رای

 • ترشی بختیاری (750 گرمی)
  750 گرمی
  حراج!

  %15

  ترشی بختیاری (750 گرمی) ۲۶,۸۶۰ تومان %۱۵
  ۴,۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 5 رای

 • ترشی بختیاری (750 گرمی) 9عددی
  شیرینگ 750 گرمی
  حراج!

  %37

  ترشی بختیاری (750 گرمی) 9عددی ۱۹,۹۰۸ تومان %۳۷
  ۴,۱۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 3 رای

 • ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (10 کیلویی)
  10 کیلویی
  حراج!

  %12

  ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (10 کیلویی) ۲۰۰,۰۰۰ تومان %۱۱.۵
  ۲۸,۶۵۷ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (1300 گرمی)
  1300 گرمی
  حراج!

  %15

  ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (1300 گرمی) ۳۹,۱۰۰ تومان %۱۵
  ۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

 • ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (1300 گرمی) 9عددی
  شیرینگ1300 گرمی
  حراج!

  %39

  ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (1300 گرمی) 9عددی ۲۸,۰۹۰ تومان %۳۸.۹
  -۱۹۴,۳۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (750 گرمی)
  750 گرمی
  ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (750 گرمی) تماس بگیرید
  ۴,۵۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 2 رای

مقایسه ( 0 مورد )