ترشی-بختیاری-سس-گوجه-ای-تند-شیرینگ-650

ترشی بختیاری سس گوجه ای تند 750 گرمی