شیرینگ-تک-نفره–زیتون-شور-رویال

زیتون شور 80 گرمی ( 7 عددی تک نفره )