شیرینگ-تک-نفره—-زیتون-شور-معمولی

زیتون شور 80 گرمی (9 عددی تک نفره )