شیرینگ-1200گرم-ترشی-لیموترش-اسلایس

ترشی لیموترش اسلایس (1300 گرمی) 9عددی