شیربنگ-650-زیتون-شور-بی-هسته

زیتون شور بدون هسته (750 گرمی)9عددی