شور-مخلوط-شیرینگ-650-گرمی

شور مخلوط (750 گرمی)9عددی