سیر-قرمز-گل-پنجه-ای

ترشی سیر قرمزپنجه ای عسلی با لیمو (5800 گرمی)