زیتون-شور-با-هسته-28-15-تک-نفره

زیتون شور (7عددی) 80 گرمی