زیتون-شور-با-هسته-تک-نفره

زیتون شور (زیتون شور با هسته تک نفره 80 گرمی 10 عددی ) 80 گرمی