زیتون-شور-بی-هسته-تک-نفره

زیتون شور بدون هسته تک نفره 80 گرمی