خیارشور-تخمیری-650گرمی

خیار شور ممتاز 750 گرمی

خیارشور-تخمیری-650گرمی