خیارشور-اسلایس650گرمی

خیارشور اسلایس (750 گرمی)

خیارشور-اسلایس650گرمی