ترشی-مخلوط-فلفلی-650-کیلوگرمی

ترشی مخلوط فلفلی (750 گرمی)