ترشی-سیر-قرمز-حبه-ای5300

ترشی سیر قرمز حبه ای (درجه 2) (5300 گرمی)