ترشی-سیر-اسلایس-نعنا-لیمویی-5300

ترشی سیرسفید نعنا لیمویی (5300 گرمی)

ترشی-سیر-اسلایس-نعنا-لیمویی-5300