شور-مخلوط-سفید-با-سبزیجات-5300کیلوگرمیی

شور مخلوط سفید با سبزیجات (5300 گرمی)