ترشی-بندری-حبه-ای-5300کیلوگرمی

ترشی بندری حبه ای (5300 گرمی)