ترشی-فلفل-هالوپینو-5300کیلوگرمی

ترشی فلفل هالپینو دورچین (5300 گرمی)