ترشی-شلغم-سفید-اسلایس-5300کیلوگرمی

ترشی شلغم سفید اسلایس دورچین (5300 گرمی)