ترشی-شلغم-زرد-5300کیلوگرمی

ترشی شلغم زرد اسلایس دورچین (5300 گرمی)