ترشی-سیب-درختی-5300کیلوگرمی

ترشی سیب درختی اسلایس دورچین (5300 گرمی)