شور-گل-کلم-سفید5300کیلوگرمی

شورگل کلم سفید دورچین (5300 گرمی)