شور-مخلوط-سفید-5300کیلوگرمی

شور مخلوط سفید (5300 گرمی)