ترشی-مخلوط-با-تزیین-ترخون

ترشی مخلوط با تزئین ترخون 5300 گرم