سیر-سفید-اسلایس-نعنا-لیمو-1200گرمی-شیرینگ

ترشی سیرسفید اسلایس نعنا لیمویی (1300 گرمی) 9عددی

سیر-سفید-اسلایس-نعنا-لیمو-1200گرمی-شیرینگ