سیرسفید-اسلایس-نعنا-لیمویی-1200گرمی

ترشی سیرسفید اسلایس نعنا لیمویی (1300 گرمی)

سیرسفید-اسلایس-نعنا-لیمویی-1200گرمی