ترشی-مخلوط-با-تزیین-ترخون

ترشی مخلوط دورچین(10 کیلویی)

ترشی-مخلوط-با-تزیین-ترخون