ترشی-بختیاری-سس-گوجه-ای-تند-10-کیلویی

ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (5300 گرمی)

ترشی-بختیاری-سس-گوجه-ای-تند-10-کیلویی