ترشی-انبه-اسلایس-موسیر-10-کیلویی

ترشی انبه با اسلایس لیمو (10 کیلویی)

ترشی-انبه-اسلایس-موسیر-10-کیلویی