ترشی-گردو-اسلایس-5300گرمی

ترشی گردو اسلایس ۵۳۰۰ گرمی

ترشی-گردو-اسلایس-5300گرمی