زیتون-شور-معمولی-100گرمی

زیتون شور با هسته تکنفره 80 گرمی

زیتون-شور-معمولی-100گرمی