زیتون-شور-رویال-100گرمی

زیتون شور با هسته سایز 10-15 (100 گرمی کارتنی)

زیتون-شور-رویال-100گرمی