ترشی-بامیه-100گرمی-شیرینگ

ترشی بامیه سورت شده (100 گرمی کارتنی)

ترشی-بامیه-100گرمی-شیرینگ