ترشی میرزا بادمجان

ترشی میرزا بادمجان

یوفلاونوئید و ویتامین K موجود در بادمجان سنت می توانند به محدود کردن تشکیل لخته خون و تقویت مویرگ ها کمک کند.