دورچین غذا بختیاری اصیل

ترشی بختیاری از معروف ترین ترشیجات  چهارمحال و بختیاری است.   

و یک انتخاب خوشمزه موقع ناهار، که حسابی سر حالت میاره و غذایت را متفاوت میکنه.                                                                                                           

طعم و عطر خوش این چاشنی حس واقعی خوشمزه رو برات تداعی میکنه.

وجود نعناع در ترکیبات این محصول میتونه به هضم راحت تره غذای شما کمک کنه

و مشکلات روده و گوارشی رو کاهش بده، و با ترکیب بنه کوهی در ترشی بختیاری 

میتوانید به پاکسازی کبد  هم کمک کنید و کلی انرژی از این میوه ی کوچولو و 

خوشمزه بگیرید .

همچنین سیر و موسیر وحشی و ادویه جات کوهی از ترکیبات خاص این 

محصوله  که عطر متفاوتی به این چاشنی داده، به همین خاطره که این 

محصول به این اندازه پرطرفدار و بیشتر ذائقه ها اون رو میپسندن. 

از ترکیبات دیگر این محصول می توانم به سیاه دانه ، کرفس، گل کلم و هویج 

بنه کوهی و خیارشور اشاره کنم. اگر به  دنبال یه ترشی محلی و با طبع گرم  

هستین ، ترشی بختیاری سُنت  پیشنهاد من به شماست.

در ضمن سنت با ارائه یک فرمول جدید ترشی بختیاری با سس گوجه تند را نیز در دستور کار قرار داده برای سفارش کلیک کنید.

انواع ترشی بختیاری در وزن های مختلف

تک نفره

[just_icon icon_type=”custom” icon_img=”id^19352|url^https://sonnatkala.ir/wp-content/uploads/ترشی-بختیاری-70گرمی.jpg|caption^null|alt^null|title^ترشی-بختیاری-70گرمی|description^null” img_width=”256″ icon_link=”url:https%3A%2F%2Fsonnatkala.ir%2Fproduct%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25aa%25da%25a9-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587-70-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(%D8%AA%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%2070%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C)”]
[just_icon icon_type=”custom” icon_img=”id^19354|url^https://sonnatkala.ir/wp-content/uploads/ترشی-بختیاری-70گرمی-شیرینگ.jpg|caption^ترشی-بختیاری-70گرمی-شیرینگ|alt^null|title^ترشی-بختیاری-70گرمی-شیرینگ|description^ترشی-بختیاری-70گرمی-شیرینگ” img_width=”256″ icon_link=”url:https%3A%2F%2Fsonnatkala.ir%2Fproduct%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-100-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2586%25db%258c%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(%D8%AA%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%2070%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C)”]

قلبی

[just_icon icon_type=”custom” icon_img=”id^20785|url^https://sonnatkala.ir/wp-content/uploads/ترشی-بختیاری-650گرمی.jpg|caption^null|alt^ترشی بختیاری (650 گرمی)|title^ترشی-بختیاری-650گرمی|description^null” img_width=”256″ icon_link=”url:https%3A%2F%2Fsonnatkala.ir%2Fproduct%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-650-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C%20650%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C)|target:_blank”]
[just_icon icon_type=”custom” icon_img=”id^20786|url^https://sonnatkala.ir/wp-content/uploads/شیربنگ-650-Recoveredترشی-بختیاری.jpg|caption^ترشی بختیاری 650 گرمی|alt^ترشی بختیاری 650 گرمی|title^شیربنگ-650-Recoveredترشی-بختیاری|description^ترشی بختیاری 650 گرمی” img_width=”256″ icon_link=”url:https%3A%2F%2Fsonnatkala.ir%2Fproduct%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-650-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c9%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25af%25db%258c%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C%2065%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C)%209%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C”]

مستطیلی

[just_icon icon_type=”custom” icon_img=”id^20512|url^https://sonnatkala.ir/wp-content/uploads/بختیاری-1.jpg|caption^ترشی مخلوط بختیاری 1200گرمی|alt^ترشی بختیاری خوشمزه|title^ترشی مخلوط بختیاری 1200گرمی|description^ترشی مخلوط بختیاری 1200گرمی” img_width=”256″ icon_link=”url:https%3A%2F%2Fsonnatkala.ir%2Fproduct%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25ae%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25b7-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-1200-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C)|target:_blank”]
[just_icon icon_type=”custom” icon_img=”id^19637|url^https://sonnatkala.ir/wp-content/uploads/ترشی-بختیاری-1200گرمی-شیرینگ.jpg|caption^ترشی-بختیاری-1200گرمی-شیرینگ|alt^null|title^ترشی-بختیاری-1200گرمی-شیرینگ|description^ترشی-بختیاری-1200گرمی-شیرینگ” img_width=”256″ icon_link=”url:https%3A%2F%2Fsonnatkala.ir%2Fproduct%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-1200-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c-9%25d8%25b9%25d8%25af%25d8%25af%25db%258c%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C)%209%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C”]

عمده ای

[just_icon icon_type=”custom” icon_img=”id^20096|url^https://sonnatkala.ir/wp-content/uploads/ترشی-بختیاری-5300کیلوگرمی-.jpg|caption^ترشی-بختیاری-5300کیلوگرمی-|alt^null|title^ترشی-بختیاری-5300کیلوگرمی-|description^null” img_width=”256″ icon_link=”url:https%3A%2F%2Fsonnatkala.ir%2Fproduct%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-5300-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(5300%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C)|target:_blank”]
[just_icon icon_type=”custom” icon_img=”id^19449|url^https://sonnatkala.ir/wp-content/uploads/ترشی-بختیاری-10کیلویی.jpg|caption^ترشی-بختیاری-10کیلویی|alt^ترشی بختیاری محلی|title^ترشی-بختیاری-10کیلویی|description^ترشی-بختیاری-10کیلویی” img_width=”256″ icon_link=”url:https%3A%2F%2Fsonnatkala.ir%2Fproduct%2F%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-10-%25da%25a9%25db%258c%25d9%2584%25d9%2588%25db%258c%25db%258c%2F|title:%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20(10%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C)|target:_blank”]
ترشی-بختیاری-تک-نفره