bamie.jpg1111

ترشی بامیه در بسته بندی قلبی

دوستان عزیز تو فصل هایی که بامیه تازه ندارید حتما از ترشی بامیه سُنَّت یک بار استفاده کنید بی شک جزو طرفداران پروپاقرص آن میشوید